Sandqvist

 

 

 

 

 

 

Text till grupputställning på Galleri Arnstedt, 2010

 

"That shadow will return to it at last"

 

Versraden ur en av den sufiske 1300-talsmystikern Rumis dikter är mångtydig och suggestiv. Skuggans återkomst - är det något fruktat eller efterlängtat? Är det verkligheten eller sorgen som skapar skuggor? Eller kanske målarens hand, som tecknar dit den färgfläck vi läser som "skugga".

 

Måleri bär mångtydighet. Få andra bildtekniker kan, beroende på skiftning, växla så mellan det banala och det gåtfulla. Måleri är ett material som blir till ljus. Eller skugga.

Det är enkelt och direkt. Här är underlaget, här färgen. Bilden blir vad du och betraktaren vill eller tror att den skall vara. Konstnären och betraktaren kan genom målningen dela en glädje över tillvarons möjligheter, och försonas med allas tillkortakommanden - målarens, betraktarens. En målning är aldrig perfekt.Men den kan genom sin sinnlighet, ur materian, visa en längtan efter någor bortom detta, något som inte kan nås. Däri ligger dess mänsklighet.

 

 

Ditte Ejlerskov, Hertha Hansson och Hanna Sjöstrand är tre unga konstnärer som använder måleriet som en självklarhet. De ser måleri som en fantastisk möjlighet . Modernismens strider är utkämpade. Kvar finns detta extraordinära medium, så väl ägnat att visa nyanser.

Alla tre delar ett intresse för relationen mellan skugga och ljus, och för omvandlingsprocesser.

Hertha Hansson söker sig in i de språklösa nivåer där måleri upplevs, men inte kan talas om. Hennes titlar Den tunna hinnan och Fuga (som betyder flykt) uttrycker detta, men också titeln till det broderade textverk hon kallar Like an arrow crossing the void.

Hanna Sjöstrand använder måleriets och bildens möjligheter att svinga mellan kroppslighet och något ogripbart. Hennes video Ögats berättelse , där vi bara ser hennes ögonmusklers reaktion på piskrapp, länkar liksom hennes målningar Ur kloakerna och Ambassadörerna samman erfarenheter som inte täcks av språket, antingen vi nu inte vill eller inte kan tala om dem.

Ditte Ejlerskov fascineras av själva handlingen att måla. Projektionsskärmar, bildskärmar, speglingar föreslår situationer före eller efter en handling.Målningen blir en yta, som betraktaren kan projicera sina drömmar på. Hennes titlar antyder att dessa fantasier är färgfyllda: Yet another exotic episode woke her up; Frame for a sickened appetite; Exotics occurred commonly, Reality unfolds emergently, she told him. Här utspelas de mest fantastiska dramor.

 

På duken återvänder skuggan. Den blir kvar.

 

Gertrud Sandqvist