Hertha Hanson

NYÅRSNATT
LIDKÖPINGS KONSTHALL

27 FEBRUARI - 10 APRIL


Nyårsnatt

 

På nyårsnatten föll den gamla ladan bredvid vårt hus ihop. Marken öppnade sig och slukade den. En kvinna vi kände mycket väl dog i rasmassorna.

 

När jag nästa gång passerade platsen låg där ett skeppsvrak stilla flytande vid strandkanten längst ut mot havet. Jag var orolig för att den döda kvinnan hade börjat lukta. Jag försökte ta mig ut dit men starka strömmar hotade att dra mig med sig.

 

Sista gången jag passerade platsen var allt borta. De hade gjutit en betongplatta över olycksplatsen och någon hade byggt en bensinstation ovanpå.